KİMYASAL ÖZELLİKLER
   
Kimyasal Kompozisyonu : Vinil-akrilik kopolimerdir
Katı Madde(Solid) : % 45 ±1
PH (%10'luk Çözeltide) : 7
Vizkosite(25°C BR) : 5.000 - 7.000 cps
Mekanik Stabilitesi : Mükemmel
İyonik Yapısı : Anyonik-Nonyonik
İnceltilmesi : Su ile her oranda bir emülsiyon verir

Özellikleri Kullanım Alanı
Sert, esnek ve dolgun bir tuşe verir. Hızlı kuruma özelliğine sahiptir. Küflenmeye karşı korunmuştur. Yün, akrilik ve poli propilen halı tabanlarında kullanılır.

Sağlık ve Emniyet Bilgileri
Martut Emülsiyon polimerleri inert polimerik maddelerin sudaki dipersiyonudur. Alev almaz, normal kullanım şartlarında toksit etkisi yoktur. Büyük miktar ile çalışıldığında havalandırma sağlanmalıdır. Hijyene dikkat edilmeli, tedbir olarak acil göz yıkama üniteleri bulundurul-malıdır. Donanım yetersizse emülsiyon zerre-cikleri teneffüs edilmemeli, maske kullanıl-malıdır. Yanma riski olmamasına rağmen sigara içilmemelidir.

Ürün Depolama Stabilitesi
Martut emülsiyon polimerleri çeliğe karşı hafif korozif olduğundan sadece paslanmaz çelik ve plastik ambalajlarda depolanabilir. İyice kapatılmış fıçı ve bidonlarda sıcaktan ve soğuktan korumak koşuluyla 6 ay stabil bir şekilde depolanabilir.